AVEC gaat samenwerking aan met PSV

erik.diks Niet gecategoriseerd

Amateurvoetbal Eindhoven Coaches (AVEC) gaat intensiever samenwerken met PSV. Beide partijen hebben zich tot doel gesteld om het niveau van voetbalcoaching op een hoger plan te brengen.

Samenwerking
AVEC en PSV hebben afgesproken om activiteiten te gaan organiseren die bijdragen aan coachontwikkeling. Daarnaast worden de zogeheten ‘coach de coach-producten’ van de topvoetbalclub uit Eindhoven onder de aandacht gebracht bij voetbalclubs en coaches.
PSV is ervan overtuigd dat die producten bijdragen aan de ontwikkeling van het opleidingsniveau in de regio.

Kennisdeling

PSV en PSV Academy geloven heilig in kennisdeling. Het is één van de belangrijkste voorwaarden die de regio en club succesvol hebben gemaakt en het is een bijzondere eigenschap van Brainport Eindhoven. Tijdens de eerste samenwerkingsactiviteit, op 16 mei j.l., kwamen Ernest Faber (hoofd PSV Academy) en Bob Willems (coach leren en presteren) aan het woord op een bijscholingsavond. Centraal daarin stond de visie die PSV op het gebied van opleiden heeft en toepast in PSV Academy. Ook maakten decdeelnemers kennis met de PSV Coaching Academy, een trainersopleiding die voor coaches bijdraagt aan het voortraject tot Coach Betaald Voetbal.